Wydział I

  • Czł. koresp. PAN Marian Gorynia
  • Czł. koresp. PAN Konrad Osajda

Wydział II

  • Czł. koresp. PAN Bożena Kamińska-Kaczmarek
  • Czł. koresp. PAN Jan Kotwica

Wydział III

  • Czł. rzecz. PAN Tomasz Łuczak
  • Czł. rzecz. PAN Andrzej Sobolewski

Wydział IV

  • Czł. rzecz. PAN Bogusław Major
  • Czł. koresp. PAN Leszek R. Jaroszewicz

Wydział V

  • Czł. rzecz. PAN Jan Albrecht
  • Czł. koresp. PAN Adam Witkowski