profilowe

prof. Marek Konarzewski
Członek korespondent PAN od 2010 roku
z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Afiliacja: Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
Specjalność naukowa: zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym
Funkcje w strukturach PAN: Wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2015-2022

 

 profilowe
prof. Paweł Rowiński

Członek korespondent PAN od 2010 roku,
członek rzeczywisty PAN od 2022 roku
z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

Afiliacja: Instytut Geofizyki PAN
Specjalność naukowa: geofizyka, w szczególności hydrodynamika środowiskowa i hydrologia;
Funkcje w strukturach PAN: Wiceprezes PAN (od 2015) – dwie kadencje; Przewodniczący (2015), wiceprzewodniczący (2012–2014) Rady Kuratorów Wydziału III PAN, członek Rady Dyrektorów PAN (2011–2015), Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN (2008-2015), Z-ca Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN ds. naukowych (2004-2008), Przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN (2009-2015), członek zarządu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych PAN (2014-2016)