Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że Prezes-elekt PAN prof. Marek Konarzewski zgłosił kandydatów na wiceprezesów PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Wiceprezesów PAN. Kandydatami na Wiceprezesów PAN są:

  • prof. Dariusz Jemielniak, czł. koresp. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN,
  • dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN,
  • prof. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
  • prof. Aleksander Welfe, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

W zakładce „Kandydaci na wiceprezesów PAN” udostępnione zostały informacje o zgłoszonych kandydatach, zaś w zakładce „Pytania do kandydatów na wiceprezesów PAN” znajduje się formularz służący przesyłaniu pytań.

Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory Wiceprezesów PAN odbędą się na 148. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 8 grudnia 2022 r.