Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN. Kandydatami na Prezesa PAN są:

  • prof. Marek Konarzewski, członek korespondent PAN,
  • prof. Paweł Rowiński, członek rzeczywisty PAN.

W zakładce „Kandydaci” udostępnione zostały informacje o zgłoszonych kandydatach oraz uzasadnienia dołączane do zgłoszeń kandydatów.

W zakładce „Pytania do kandydatów” znajduje się formularz służący przesyłaniu pytań.

Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że wybory Prezesa PAN odbędą się na 147. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 20 października 2022 r.