Zgromadzenie Ogólne PAN podczas 147. sesji w dniu 20 października 2022 r. wybrało prof. Marka Konarzewskiego, czł. koresp. PAN na funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Uchwała w sprawie ważności wyboru jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej PAN (link). Członkowie Akademii ustalili, że w nadchodzącej kadencji w Polskiej Akademii Nauk będzie 4 wiceprezesów PAN i podjęli uchwałę w tej sprawie (link).

Więcej informacji dotyczących przebiegu wyborów dostępne jest na stronie Polskiej Akademii Nauk (link)