Harmonogram wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN na kadencję 2019-2022

Harmonogram wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN na kadencję 2019-2022

Komisja Wyborcza w dniu 25 czerwca 2018r przyjęła do realizacji „Harmonogram czynności”.

Czynność Termin
Zgodnie z § 4 Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera ze swojego grona 10-osobową Komisję Wyborczą. 21 czerwca 2018 r.
Prezes PAN zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji, na którym członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji.

Komisja uzgadnia treść pisma do członków krajowych PAN ws. wyborów Prezesa PAN oraz ustala termin kolejnego zebrania.

25 czerwca 2018 r.
Przewodniczący Komisji zwraca się pismem do członków krajowych PAN o zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa Akademii określając termin złożenia zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać co najmniej 10-ciu członków krajowych przedstawiając pisemną, merytoryczną argumentację. Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na kandydowanie. zgłoszenia do

18 września 2018 r.

Komisja Wyborcza ocenia, czy otrzymane wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN – zebranie Komisji. 25 września 2018 r.

godz. 11.15

Komisja Wyborcza przesyła członkom krajowym PAN – najpóźniej 2 tygodnie przed sesją ZO PAN, na której ma być dokonany wybór Prezesa – informacje o zgłoszonych kandydatach wraz z uzasadnieniami kandydatur. do 2 października 2018 r.
Wybory Prezesa PAN na kadencję 2019-2022 137. sesja ZO PAN

25 października 2018 r.

Prezes-elekt przesyła do Komisji Wyborczej nazwiska osób proponowanych na stanowiska wiceprezesów wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie.

Komisja Wyborcza przesyła wszystkim członkom krajowym informacje o kandydatach na wiceprezesów na 2 tygodnie przed sesją ZO PAN, na której będą wybierani.

Kandydatów na wiceprezesów przedstawia prezes-elekt na sesji ZO PAN.

do poł. listopada 2018 r.

ok. 20 listopada 2018 r.

138. sesja ZO PAN

6 grudnia 2018 r.