Skład Komisji Wyborczej

Skład Komisji Wyborczej

Skład Komisji Wyborczej do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022

(wybranej na 136. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 21 czerwca 2018 r. zgodnie z Regulaminem wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN przyjętym uchwałą  Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r.) 

Wydział I PAN
Czł. koresp. PAN Andrzej Buko
Czł. koresp. PAN Hubert Izdebski – przewodniczący
Wydział II PAN
Czł. koresp. PAN Mariusz Piskuła
Czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau
Wydział III PAN
Czł. rzecz. PAN Andrzej Białynicki-Birula
Czł. rzecz. PAN Marian Mikołajczyk
Wydział IV PAN
Czł. koresp. PAN Bogusław Major
Czł. koresp. PAN Czesława Rosik-Dulewska
Wydział V PAN
Czł. koresp. PAN Tomasz Brzozowski
Czł. koresp. PAN Ewa Szczepańska-Sadowska – zastępca przewodniczącego