Wybory

Wybory

Na 136. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 21 czerwca 2018 r. zgodnie z Regulaminem wyboru Prezesa i Wiceprezesów PAN, przyjętym uchwałą  Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r. wybrano skład Komisji Wyborczej (szczegóły w zakładce Działalność Komisji Wyborczej).

Wybory Prezesa Polskiej Akademii Nauk odbędą się na 137. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 25 października 2018 r.