Wybory

Wybory

W dniu 25 października 2018 roku podczas 137. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w głosowaniu tajnym wybrano prof. Jerzego Duszyńskiego, czł. koresp. PAN na stanowisko Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

W sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wzięło udział 196 członków krajowych PAN, z czego 113 oddało głos za kandydaturą prof. Jerzego Duszyńskiego.